Lesuitval


Het komt voor dat groepsleerkrachten afwezig zijn door ziekte of familieomstandigheden.
Wanneer het feit zich voordoet dat er een beroep moet worden gedaan op vervanging van een leerkracht, maken de openbare basisscholen gebruik van een eigen vervangingspool. Dit is een bestand van leerkrachten waarop, indien nodig, een beroep gedaan kan worden. Daarnaast hebben we als scholengroep Dalen de beschikking over een vaste invalkracht.
Incidenteel kan het voorkomen dat de vervanging niet intern of via deze pool opgelost kan worden. Dan besluit de directeur in het uiterste geval dat de betreffende groep die dag geen les heeft. Als ouders/verzorgers wordt u hier uiterlijk om 7.30 uur ’s ochtends van op de hoogte gebracht via de schoolAPP (pushbericht) en de mail.
Wel wordt er dan door de school opvang geregeld wanneer opvang thuis niet mogelijk is. Ook vragen we ouders een calamiteitenopvang te organiseren als de kinderen onverwachts geen les hebben. Het opdelen van een groep behoort bij ons op school niet tot de mogelijkheden. Daarnaast worden collega’s die ambulante taken hebben zoals de directie, IB-er en de ICT-er niet ingezet voor invalwerk.