Verzuim


Als uw kind ziek is, kunt u het tussen 8.00 uur en 8.25 uur ziekmelden. Bij voorkeur via de schoolAPP en anders telefonischl. Dit geldt ook voor afwezigheid in verband met bezoek aan een arts. Wij gaan er vanuit dat u periodieke controles door artsen en tandartsen buiten de schooltijden probeert te plannen.
Is uw kind langere tijd ziek dan neemt de leerkracht contact op over de mogelijkheid van huiswerk. Het initiatief mag uiteraard ook van u uitgaan.