Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Verzuim
Ziekte
Lesuitval
Anti-pestprotocol
 
 

Schooltijden


Op onze school werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen vijf dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan en tussen de middag gezamenlijk eten.
 
Om 8.25 uur wordt er gebeld. Het is de bedoeling dat de kinderen dan meteen naar binnen gaan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 
De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauze tijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan een stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.
 
Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een 5-daagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn, omdat de school gesloten is vanwege een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken vooraf in de schoolgids aangeven en evenwichtig over het schooljaar verdelen. Voor leerlingen van 4 jaar is de 5-daagse schoolweek niet verplicht, zij zijn namelijk nog niet leerplichtig.