Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


De scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld.  Meer informatie over Kinderwereld vindt u op de website: www.kinderwereld.info.

Binnen onze school is 4 ochtenden in de week een Peuterspeelzaal van Kinderwereld gevestigd. Opgave gaat via Kinderwereld. De locatie is tevens een VVE locatie.
De BSO is gedeeltelijk gehuisvest in de BWB school.

We streven, waar mogelijk, naar een samenwerking met elkaar en met toestemming van ouders vindt er, indien nodig, een warme overdracht plaats vanuit de Peuterspeelzaal naar de school. 

Periodiek vindt er een overleg tussen de clustermanager van Kinderwereld en de directie van onze school plaats.

 Kinderwereld

Naast Kinderwereld wordt er ook met andere aanbieders samengewerkt.