Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


De scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld.  Meer informatie over Kinderwereld: www.kinderwereld.info. Sinds dit schooljaar is de kinderopvang gedeeltelijk gehuisvest in de BWB school. Periodiek is er een gebruikersoverleg tussen de clustermanager van Kinderwerled en de directie van onze school. De medewerkers van Kinderwerled nemen op dit moment deel aan het collegiale startmoment van de dag. Op dit moment is de samenwerking gericht op het goed samenwerken op het gebied van de organisatie. in de toekomst zullen wij oo starten met een meer inhoudelijke samenwerking.
 

Kinderwereld


Naast Kinderwereld wordt er ook met andere aanbieders samengewerkt.