Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Onze school vormt samen met de Stidalschool in Dalerveen en de Markeschool in Wachtum een scholengroep. Deze wordt aangestuurd door een bovenschools directeur en door locatiecoördinatoren. Karin Schnoing is onze locatiecoördinator en zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders op de BWB-school. Gaby Boonstra is onze bovenschoolse directeur.

We streven er naar om, waar mogelijk, met elkaar samen te werken, zodat we elkaar als scholengroep kunnen versterken.