Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Onderwijsstichting Arcade


Onze school is onderdeel van Stichting Arcade. Dit is een onderwijsinstelling voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De Stichting geeft actief vorm aan de kenmerken van openbaar onderwijs. 
 
Onder de Stichting Arcade vallen 25 basisscholen. Het College van Bestuur van Arcade houdt zich bezig met management met betrekking tot het organiseren van middelen en voorwaarden; materieel, kwaliteit, financieel en juridisch. Het bovenschools strategisch beleidsplan is hierin leidend. Het College van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van Arcade. Samen met de directeuren van de scholen vormt zij het directie overleg (DO). De directeur bestuurder ( College van Bestuur) geeft vorm en inhoud aan strategisch beleid en wordt ondersteund door het stafbureau van de Stichting. 

Klik hier voor de website van Arcade >>