Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Klachtenregeling


Wij doen ons best om een goede onderwijsorganisatie en een goede school te zijn. Dit betekent, dat wij graag meewerken aan de ontwikkeling van uw kind. Maar er kunnen situaties zijn, waarover u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij kunnen dan zo snel mogelijk met u hierover praten. Samen met u kunnen we daarna op zoek gaan naar een passende oplossing. Als vertrouwenspersoon is aangesteld onze intern begeleider Ageeth Vos. Zij is telefonisch bereikbaar op 0524-551433 of per mail avos@sg-owsa.nl. Haar werkdagen zijn voor onze school op de maandag en dinsdag. Indien u klachten hebt kunnen ouders in eerste instantie terecht bij de directie van de school. Indien u het gevoel hebt, dat de klacht niet voldoende wordt opgelost of wordt behandeld, kunt u contact zoeken met de medezeggenschapsraad of de genoemde vertrouwenspresoon van onze school. Het uitgangspunt is, dat elke klacht serieus wordt genomen en afdoende dient te worden behandeld. Op school hanteren wij ook een klachtenregistratie. Deze registratie is natuurlijk anoniem.

Bekijk hier onze klachtengregeling >>