Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Onderwijstijd per vakgebied


Wat is onderwijstijd?


Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. 
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vaardigheden aangeleerd op veel verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze vaardigheden worden aangeboden middels een spelles, een werkles, een buitenactiviteit, een kringactiviteit, een gymles of tijdens een ander moment in de klas. 
Het leren in de eerste twee jaren gebeurt veelal door middel van spel en vanuit ervaringen en a.d.h.v. thema's
 

Invulling op onze school


Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.  Om de onderwijstijd effectief te benutten starten wij 5 minuten voor de aanvang van de dag, zodat wij daadwerkelijk om 8.30 uur starten met de schooldag.

Invulling onderwijstijd per vakgebied
Voor de primaire vakgebieden ( rekenen, lezen en taal) hanteren wij gemiddeld 65% van de onderwijstijd. Door deze kwantitatieve normering is er voldoende onderwijstijd om de noodzakelijk onderwijsresultaten te halen. Natuurlijk is de kwaliteit van het onderwijs van grote invloed op de resultaten. Om de onderwijskwaliteit te handhaven en te verbeteren monitoren wij dit door het gebruik van kwaliteitssystemen en hanteren wij hierbij de kwaliteitscyclus (PDCA cyclus en borging). Iedere groepsleerkracht hanteert een urentabel. Deze is in de klassenmap opgenomen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 
In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vaardigheid aangeleerd op veel verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze vaardigheden worden aangeboden middels een spelles, een werkles, een buitenactiviteit, een kringactiviteit, een gymles of tijdens een ander moment in de klas. Het leren in de eerste twee jaren gebeurt veelal door middel van spel en vanuit ervaringen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 tot en met 8
De onderwijstijd is voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ieder schooldag van 8.30 uur tot 14.00 uur. 's Ochtends is een kleine pauze en van 12.00 uur tot 12.30 uur is een grote pauze inclusief lunchen in de klas. Tijdens de ochtendpauze dient ook het fruit te worden gegeten, zodat de onderwijstijd daadwerkelijk efficient wordt ingezet.