Kanjerbeleid


Onze school is een zogenaamde “Kanjerschool”. Dit houdt in dat we voor de sociale vaardigheid van de leerlingen werken met de methode Kanjertraining. Alle teamleden zijn gecertificeerd om deze lessen te geven.

Afspraken die bij de Kanjertraining horen zijn:

Het mooie van de methode Kanjertraining is dat de afspraken duidelijk zijn. Vanuit deze afspraken spreek je als leerkrachten, kinderen en ouders dezelfde taal. Een taal die voor iedereen te begrijpen is en waar we elkaar ook op aan kunnen spreken.

Ons kanjerbeleid is uitvoerig beschreven in een document dat hier te vinden is.


Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen we naar de website van de Kanjertraining:www.kanjertraining.nl