Strategisch beleidsplan
slider placeholder
Iedere vier jaar wordt er door Onderwijsstichting Arcade een nieuw strategisch beleidsplan (SBP) geschreven. In dit strategisch beleidsplan staat verwoord wat de plannen voor de komende vier jaar voor Onderwijsstichting Arcade zijn.
Op schoolniveau wordt het strategisch beleidsplan vertaald naar het meerjarenplan van de school. Ook deze plannen gaan over een periode van 4 jaar, het huidige plan gaat over de periode 2019-2023.
Ieder schooljaar wordt er een schooljaarplan opgesteld, in dit schooljaarplan worden ontwikkel- en actiepunten opgenomen die voortkomen uit het meerjarenplan. Het schooljaarplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd. In januari vindt de tussenevaluatie plaats en aan het eind van het schooljaar de eindevaluatie. Vanuit deze evaluaties kunnen weer nieuwe ontwikkel- en actiepunten geformuleerd worden.