IB
slider placeholder
Bij ons op school werken twee intern begeleiders, Ageeth Vos en Marchien Buist. Hieronder een uitleg over de werkzaamheden die zij verrichten.

De intern begeleider is een leerkracht met een specifieke taak binnen de school en is onderdeel van het managementteam.
In eerste instantie is de IB-er bezig met de ondersteuning van de leerkrachten bij kinderen die iets extra’s nodig hebben. Dit is het passend onderwijs (zie ook Passend Onderwijs op de website van school). De IB-er voert testen uit, observeert in de groep, heeft leerlinggesprekken. Ze bespreekt samen met de leerkracht welke ondersteuning er geboden kan worden, hoe de onderwijsassistent ingezet wordt en wat de geboden ondersteuning oplevert. Om dit goed uit te kunnen voeren coacht de IB-er leerkrachten. Bij ons op school gebeurt dat ook met behulp van opnames in de klas. Soms sluit een IB-er bij een oudergesprek aan. Meestal is dit omdat zij veel kennis heeft van verschillende mogelijkheden en onderwijsontwikkelingen. Daarom onderhoudt de IB-er ook contacten met de orthopedagoog of met externe deskundigen. Vanuit haar kennis van goed onderwijs verschuift haar rol steeds meer van vraagbaak naar kenniscoördinator. Ze is daarom betrokken bij de onderwijsontwikkeling en innovaties binnen school en maakt analyses van deze ontwikkelingen. De IB-er wordt daarom ook wel gezien als spin in het schoolweb.