Coöperatief werken
slider placeholder
Op de studiedag van 13 oktober stonden het coöperatief werken en zelfstandig werken centraal. In deze update informeren we u over het coöperatief werken.

Een coöperatieve werkvorm is een manier van samenwerken die verloopt volgens een vaste structuur. Dit samenwerken kan worden gedaan in tweetallen, viertallen, in teams of bijvoorbeeld met de hele klas. Kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar hierbij.

Een coöperatieve werkvorm voldoet aan enkele voorwaarden: er is sprake van gelijke deelname, alle leerlingen zijn individueel aanspreekbaar en verantwoordelijk voor hun inbreng, er is sprake van positieve wederzijdse afhankelijkheid want samen weten we meer en er is veel simultane actie want ieder is betrokken en actief.
Mix en ruil, mix en koppel, zoek iemand die, tweepraat en placemat zijn enkele werkvormen die al regelmatig worden ingezet.

Door tijdens de lessen gebruik te maken van coöperatieve werkvormen wordt de betrokkenheid bij de leerlingen verhoogd.