´╗┐
Kanjertraining (vervolg)
slider placeholder

Kanjertraining.pdf

Vorige week hebben we u via de app geïnformeerd over de Kanjertraining, de methode die we hanteren voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben o.a. de kernwaarden van de Kanjertraining met u gedeeld en de wijze waarop we de lessen van de Kanjertraining aanbieden in de groep. Hierbij een vervolgbericht over de Kanjertraining.

Op school hanteren we enkele basisregels, deze regels komen voort uit de Kanjertraining. Zowel in de klas als bijvoorbeeld op het plein vormen deze regels het uitgangspunt.
- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- We werken samen
- We hebben plezier
- We doen mee

Zoals we vorige week al schreven, komen tijdens de lessen de verschillende gedragstypetjes aan bod: de tijger (witte pet), het konijn (gele pet), de aap (rode pet) en de vogel (zwarte pet). Deze typetjes komen voor in de verhalen die voorgelezen worden, maar bijvoorbeeld ook in rollenspelen die uitgespeeld worden. In de bijlage kunt u een omschrijving vinden van deze verschillende gedragstypetjes en verdere informatie over de Kanjertraining.