Kanjertraining
slider placeholder
Op de BWB-school gebruiken we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling de methode van de Kanjertraining. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. De Kanjertraining bevordert het onderlinge vertrouwen, dit draagt weer bij aan een veilig schoolklimaat.
In de klas worden er in het kader van Kanjertraining lessen aangeboden waarin bijv. de kanjerregels besproken worden. Ook worden er verhalen voorgelezen en aansluitend worden er bijbehorende oefeningen gedaan. Bij het voorlezen van de verhalen worden de verschillende petten/typetjes behandeld en wordt besproken hoe een bepaald probleem opgelost kan worden.
De eerste weken van het nieuwe schooljaar worden ook wel de ‘gouden weken’ genoemd, dit vanwege het proces van de groepsvorming. Wanneer je hier als leerkracht in investeert, heb je daar de rest van het jaar profijt van. In deze ‘gouden weken’ wordt er extra aandacht besteed aan kennismaking en groepsvormende activiteiten.
In een volgend bericht zullen we u o.a. verder informeren over de kanjerregels.

Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://kanjertraining.nl/