Bewegend leren
slider placeholder
Eén van de ontwikkelpunten in het schooljaarplan van de BWB-school is bewegend leren. Met bewegend leren wordt het bewegen tijdens het leren bedoeld, bijvoorbeeld tijdens de reken- of taalles en dus niet de gymlessen in de sporthal.
Bewegend leren zorgt voor mentaal fittere en fysiek actievere kinderen. De verwachting is dat wanneer kinderen meer bewegen op school ze extra leerwinst behalen ten opzichte van kinderen die minder bewegen. Dit is echter niet nog wetenschappelijk bewezen.
Vorig schooljaar hebben we ons op de BWB-school georiënteerd op bewegend leren en is het aan bod gekomen tijdens een studieochtend.
Dit schooljaar gaan we verder met de implementatie en worden er duidelijke afspraken gemaakt over hoe we bewegend leren bij ons op de BWB-school een vaste plek gaan geven binnen ons onderwijsaanbod.
Eén van de inspiratiebronnen die op school veelvuldig gebruikt wordt is de Facebookpagina van Doe Vrijdag.