Officiële startsein renovatie
slider placeholder
Het nieuwe schooljaar is voor onze school op een bijzondere manier gestart. Het schooljaar zal mede in het teken staan van een grote en ingrijpende renovatie. Donderdagochtend werd hiervoor het startsein gegeven door wethouder Jeroen Huizing en Aranka van Heyningen, voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsstichting Arcade waar de school deel van uitmaakt.

Tijdens de openingshandeling werd door beiden de eerste steen, die in september 1953 werd gelegd, verwijderd. Deze zal later weer worden teruggeplaatst. Ze werden hierbij geassisteerd door de oudste leerling (Robert Ruinemans), de jongste leerling (Evalinn Meinders), de langste werkende leerkracht (Henk Wilting) en Kim Dobben die sinds dit jaar werkzaam is op de school.

De gemeente Coevorden heeft in 2019 samen met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld waarin o.a. staat beschreven hoe men de komende jaren op een verantwoorde wijze kan investeren in onderwijshuisvesting. De renovatie van de Burgemeester Wessels Boerschool is het 1e basisschoolproject dat vanuit dit plan wordt gerealiseerd. “Het is mooi om te zien dat de plannen die we samen met de scholen hebben gemaakt nu tot uitvoering komen”, vertelt wethouder Jeroen Huizing. “De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van onderwijs. Zo is de manier van lesgeven nu heel anders dan vroeger. We gaan daarom de komende jaren met meerdere scholen aan de slag om ze klaar te maken voor de toekomst. Dat geldt ook voor de Burgemeester Wessel Boerschool in Dalen. Na de laatste verbouwing van 25 jaar geleden vraagt het nu om een hele andere, flexibele indeling van het gebouw. Het kenmerkend schoolgebouw past straks weer goed bij de huidige, moderne manier van lesgeven.”

Nieuwe impuls

Tijdens de zomervakantie zijn de eerste werkzaamheden al gestart en zijn er units geplaatst waar een aantal groepen de komende maanden les zullen krijgen. Aranka van Heyningen is zeer content met de start van de werkzaamheden. “We zijn blij dat we dankzij een uitstekende samenwerking met de gemeente nu het startsein hebben kunnen geven. De gemeente financiert meer dan de helft van het project en daar prijzen we ons als stichting zeer gelukkig mee. Het is iets wat je bijna nergens anders ziet als we het hebben over renovatie van een school.”
Voor de leerkrachten zal het de komende tijd even improviseren zijn. “Ik heb dan ook veel waardering en respect voor hun inzet. Straks kan iedereen genieten van een prachtig, vernieuwd schoolgebouw. Ik ben er van overtuigd dat dit ook voor een nieuwe impuls zal zorgen voor het al goede onderwijs dat op de school wordt gegeven”, aldus Van Heyningen.

Hele school aangepakt

De hele school wordt aangepakt, vloeren krijgen nieuwe afwerking en alles wordt geverfd. Er komt een glazen binnenpui bij de centrale hal voor verbinding tussen de onderbouw en de middenbouw. Ook worden nieuwe ruimtes gecreëerd. Zo komen er leerpleinen, aangrenzend aan de leslokalen. Op de leerpleinen kunnen leerlingen zelfstandig of in groepjes werken. De wanden tussen de lokalen en het leerplein kunnen opengezet worden, zodat er een open leerruimte ontstaat.