Ouderraad


De ouderraad organiseert samen met het team een aantal activiteiten per jaar zoals de Sint en Kerstviering, de Floralia, de Wandel4daagse, inzamelen van oud papier etc.
 
Alle OR-leden denken actief mee over de inhoud van de activiteiten, de uitgaven van de ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud papier, maar ook over andere zaken die betrekking hebben op school.
We zijn immers het klankbord van alle ouders.
Aan het einde van het schooljaar organiseren we een jaarvergadering. Hierbij bent u als ouder van een BWB-leerling van harte welkom! Naast de inkomsten en uitgaven bespreken we alle activiteiten die de OR het betreffende school jaar heeft georganiseerd.
 
Sinds het nieuwe schooljaar bestaat de OR uit de volgende leden:
 
Leden:
Alina Lok, Annemarie Ruinemans, Anneke Boorsma, Anneke Commies, Annelie Brinks, Diana Lammers, Diana Oosterhof,  Ilona Ruinemans, Jenni Soetebier, Judith Ridder, Roelinka Kamstra

Docent:
Hermien van der Weide

Penningmeester:
Martine van Dijk

Secretaris:
Marissa Arends-Pol

Voorzitter: 
Ramona Haak-van den Berg